ADVOCANT - Martine de Leur

Martine de Leur

Telefoon +32 (0)3-248.44.83
Fax +32 (0)3-216.39.62
E-mail mdl@advocant.com
Studierekening BE86 6300 6620 1650
Rekening derdengelden BE93 6300 6503 9367
Ondernemingsnummer 0534.561.258

Martine de Leur behaalde haar diploma aan de Universiteit te Antwer­pen in juni 1988. Hetzelfde jaar legde zij haar eed af en deed haar stage bij het kantoor van wij­len mr. André De Roeck. Na haar sta­ge is zij haar eigen kantoor ver­der gaan uit­bouwen, om in het jaar 1992 toe te treden tot het advo­ca­tenkantoor aan de Jus­titie­straat 31.

Daar legt zij zich voor­na­me­lijk toe op de behandeling van dossiers die betrekking hebben op nutsvoorzieningen, gezinsbijslag of incassodossiers. Daar­naast be­han­delt zij geschillen betreffende huur, koop­con­tracten, aan­­spra­kelijkheidsrecht, familierecht. Ook dos­siers in­za­ke i­nbreu­ken op de wegverkeerregle­men­te­ring vervolgd voor de politie­recht­­ban­ken be­ho­ren tot haar domein.

Neem contact op

Copyright © 2013
Advocatenkantoor Advocant
Web development: GoodBytes