ADVOCANT - Karin Ottelohe

Karin Ottelohe

Telefoon 0032 3 238.15.68 (mob 0032 495 16.28.46)
Fax 0032 3 248.29.52
E-mail ko@advocant.com
Studierekening BE11 6300 6796 6848
Rekening derdengelden BE44 6300 6504 6845
Ondernemingsnummer 0882.217.968

Karin Ottelohe behaalde haar diploma licentiaat in de Rechten in 1983 aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Tijdens haar stage werd ze o.m. begeleid door wijlen professor André Lepaige.
Waar Karin Ottelohe als algemene advocate begon, legde zij zich in de loop der jaren steeds meer toe op het praktijkgebied van de intellectuele rechten.  Haar verleden, dat van kindsbeen af gevuld was met deze materie ingevolge het door haar vader uitgeoefende beroep van octrooi-, merken- en modellengemachtigde, was hieraan niet vreemd.
‘Intellectuele rechten’ hebben steeds te maken met de bescherming van “creaties van de geest” die origineel, nieuw, inventief of onderscheidend zijn en die voldoen aan de terzake geldende wetgeving. De bedoelde “geestelijke” prestaties omvatten o.m. uitvindingen, inclusief geneesmiddelen, know-how, plantenrassen, merken, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, letterkundige werken, muziek, schilderijen, beeldhouwwerken, films, foto’s, uitvoeringen, omroepuitzendingen, opnames, computerprogramma’s, databanken, design enz. Voormelde prestaties genieten bescherming, al naargelang het geval, via octrooien, kwekersrecht, geografische herkomstaanduidingen, modellen , auteursrecht, naburige rechten, rechtsbescherming van software, domeinnamen, handelsnamen en de ermee verband houdende oneerlijke marktpraktijken.
Karin Ottelohe is actief zowel in het verlenen van advies, het opstellen van overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten en licentieovereenkomsten, als in het voeren van procedures.
In het jaar 2000 behaalde ze aan de Katholieke Universiteit van Brussel, met onderscheiding, het diploma van Master in de Intellectuele Rechten. De in het kader van deze studies ingediende scriptie ‘Slogans en Slagzinnen: bestaat er naast een verschillend woordgebruik ook een verschillende juridische benadering voor de bescherming ervan in Nederland en Belgie’, werd zelfs bekroond met een grote onderscheiding.
Verder is Karin Ottelohe lid van i) l’Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuele (AIPPI), ii) de Belgisch-Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom (BNVBIE), iii) de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) en de INTA (International Trademark Association).
Er dient nog te worden vermeld dat zij door het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI) is benoemd als ‘Derde Beslisser’ om klachten inzake geregistreerde domeinnamen te beslechten. Ook analyseert Karin Ottelohe voor Darts-ip, zijnde de toonaangevende databank voor Europese rechtspraak inzake intellectuele rechten, al de octrooi-uitspraken verleend door de Belgische rechtbanken. Tenslotte volgt zij voortdurend deze snel evoluerende materie op door het bijwonen van diverse seminars en dit zowel in België als in het buitenland.

Neem contact op

Copyright © 2013
Advocatenkantoor Advocant
Web development: GoodBytes