ADVOCANT - Dirk Grootjans

Dirk Grootjans

Telefoon +32 (0)3-248.44.83
Fax +32 (0)3-248.29.52
E-mail dg@advocant.com
Studierekening BE60 6300 6552 4670
Rekening derdengelden BE81 6304 0940 4424
Ondernemingsnummer 0885.324.641

Dirk Grootjans is in juni 1973 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Gent. Hij behaalde het diploma van licentiaat in de rechten met onderscheiding en trad nog datzelfde jaar toe tot de Antwerpse balie. Sedert 1992 is hij stichtend vennoot van het advocatenkantoor dat thans de naam AD­VO­CANT draagt.

Van 1985 tot 1989 is hij bestuurslid geweest van de Jonge Balie, die in Antwerpen bekend staat onder de naam Vlaamse Conferentie. In oktober 1987 was hij openingsredenaar en tijdens het gerechtelijk jaar 1988 -1989 was hij voorzitter van de Vlaamse Conferentie.

Hij trok mee de informatisering van de advocatuur op gang en ontwierp reeds in 1987 een softwareprogramma voor het administratief beheer van een advocatenpraktijk. In 2012 bezorgde hij de Antwerpse balie een elektronisch verwittigingssysteem over het verloop van de terechtzittingen.

Van 1990 tot 1994 en van 1998 tot 2000 was hij lid van de Raad van de Orde van advocaten te Antwerpen. In oktober 2000 werd hij als vrijzinnig liberaal verkozen tot gemeenteraadslid, en van januari 2001 tot december 2006 maakte hij als schepen voor integrale veiligheidszorg deel uit van het College van burgemeester & schepenen van de stad Antwerpen.

In oktober 2006 werd hij opnieuw verkozen in de Antwerpse gemeenteraad, maar hij nam dit mandaat niet op om zich opnieuw volledig te kunnen wijden aan zijn advocatuur. In 2008 en 2009 werd hij verkozen tot Vice stafhouder van de Orde van advocaten te Antwerpen en van september 2010 tot augustus 2012 was hij Stafhouder van deze Orde.

Hij bezit een grote expertise in strafrecht en is sterk vertrouwd met de specificiteit van het strafprocesrecht. In tal van spraakmakende processen heeft hij cliënten bijgestaan. Omwille van zijn grote vertrouwdheid met het strafprocesrecht wordt hij vaak door andere advocatenkantoren gesolliciteerd om hen te assisteren bij de strafrechtelijke verdediging van hun cliënt.

Naast het strafrecht en strafprocesrecht heeft hij zich in functie van specifieke cliënten ook bekwaamd in aspecten van bankrecht, personen- en familierecht, huurrecht, sociaal zekerheidsrecht en aannemingsrecht.

Neem contact op

Copyright © 2013
Advocatenkantoor Advocant
Web development: GoodBytes